Η εταιρεία μας εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων και των περιβαντολλογικών απαιτήσεων, είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο «ΟΚ COMPOST», έχοντας πλέον την δυνατότητα, να παράγουμε προϊόντα με πολυμερικά υλικά βασισμένα στο άμυλο PLA. Τα υλικά αυτά είναι Bιοαποκοδομήσιμα & Kομποστοποιήσιμα, πάντα στο  πλαίσιο  των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ΕΝ-13432. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και εκτυπώσεις , σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας. Οι σακούλες Compost  είναι φτιαγμένες από άμυλο φυτικής προέλευσης και διαθέτουν την ιδιότητα της διάσπασης στο περιβάλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα.