Αγαπητοί συνεργάτες,

Tο πρώτο CLEANROOM 1 χώρος καθαρού φίλμ CFR–VIII της SAKOS λειτουργεί πλέον κανονικά από της αρχές Δεκεμβρίου ‘18. Πρόκειται για την CR1 αίθουσα των 3 και 5στρωματων πλαστικών εξωθητών (extruders) «EXTRUSION HALL OF POLYETHYLENE FOIL». Η συγκεκριμένη αίθουσα πιστοποιήθηκε ως καθαρός χώρος με πιστοποίηση κλάσης ISO 8 εναρμονισμένος με το πρότυπο ISO14644.

Στις 20/4/19 ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του δεύτερου CLEANROOM 2 χώρου καθαρής σακουλοποίησης CBR-VI της SAKOS. Πρόκειται για τον CR2 χώρο, «CONVERTING ROOM OF POLYETHYLENE FOIL», ο οποίος πιστοποιήθηκε ως καθαρός χώρος κλάσης ISO 6 εναρμονισμένος επίσης με το πρότυπο ISO14644.

Oi ως άνω νέες πτέρυγες του εργοστασίου μας είναι ανοιχτές για ξενάγηση των συνεργατών μας